Close

Behandeling

Verloop van een consult

1. Anamnese

Omdat veel patiënten al een huisarts of specialist geraadpleegd hebben, is de klacht vaak met naam en toenaam bekend. Dat geeft de acupuncturist echter onvoldoende informatie om tot een acupunctuurbehandeling over te gaan. In plaats daarvan zal een NVA acupuncturist een aanvullende diagnose stellen volgens de Traditionele Chinese Geneeskunst.
U draagt zelf bij aan de genezing van uw klachten door met mate te eten en voldoende te bewegen. U kunt dan ook op dit gebied adviezen verwachten, met name over de wijze waarop uw voeding kan bijdrage aan het genezingsproces. De acupuncturist heeft belangstelling voor zaken die niets met de klachten te maken lijken te hebben. Zo kunt u vragen verwachten over uw eetlust, de stoelgang, uw slaappatroon en bij vrouwen over de maandelijkse cyclus. Dit heeft te maken met de energiehuishouding van het lichaam.

Om meer te weten over uw functioneren als eenheid van lichaam en geest in het dagelijkse leven, kunt u vragen krijgen over uw dagindeling, uw werkzaamheden, of u een avond? of een ochtendmens bent en hoe het met uw humeur gesteld is.

2. Onderzoek

Bovendien zal de acupuncturist u, ook al is het terloops, nauwkeurig opnemen. De kleuring van uw huid, de gezichtstekening, of uw haar glanst of juist niet, hoe u erbij zit, hoe uw vingernagels er uitzien; het kan iets vertellen over de energiehuishouding in uw lichaam en de balans tussen Yin en Yang.

Voor de acupuncturist is het voelen van de pols een van de belangrijkste manieren om tot een juiste diagnose te komen. Dat gaat veel verder dan alleen het voelen van de hartslag, wat in het westen gebruikelijk is.
De acupuncturist voelt de pols op drie plaatsen op drie diepten. Door nauwkeurig de spanning, breedte, diepte en snelheid van de pols te meten – dit vereist training – komt de acupuncturist meer te weten over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie in de organen.

Even belangrijk als het voelen van de pols is het bekijken van uw tong. De acupuncturist bekijkt deze op aanwezigheid van kloofjes, pukkeltjes of beslag. Ook de vorm en kleur en de mate van vochtigheid geven informatie over uw energiesituatie.

3. Behandeling

Als de diagnose leidt tot een keuze voor acupunctuur, zal de acupuncturist de energiedoorstroming van het lichaam willen herstellen door dunne naalden in te brengen op bepaalde punten in de meridianen.
Als de naald op het juiste punt is aangebracht en precies op de juiste diepte zit, wekt de acupuncturist het Qi-gevoel op. Dit uit zich in een tintelend gevoel dat lijkt op een elektrisch schokje. U voelt dit rondom de plek, waar de naald is ingebracht, maar het gevoel kan ook uitstralen in het verloop van de meridiaan. Dit gevoel duurt maar even en neemt weer snel af.
De acupuncturist kan energie stimuleren, afremmen of harmoniseren door de naald op een bepaalde wijze rond te draaien en op en neer te bewegen.
Ik werk met steriele wegwerpnaalden. Ook voor het overige hanteren NVA acupuncturisten strenge normen aangaande de hygiëne in de behandelkamer.

De acupuncturist kan in sommige gevallen moxa ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris), een soort kruidensigaar, gebruiken om de acupunctuurpunten te verwarmen. De warmte van de smeulende moxa dringt door via de naald en zal zo de energiestroom stimuleren.
Moxeren is bedoeld voor plaatsen waar de energiestroming heel zwak is. Stimulatie met naalden alleen is dan soms niet voldoende. Moxeren biedt ook uitkomst als bepaalde punten erg gevoelig zijn of als er punten zijn die de acupuncturist niet kan of mag prikken.

Velen voelen zich na een behandeling aangenaam moe of loom. Dat is een teken dat u ontspannen op de therapie reageert. Doorgaans vermindert deze reactie na een paar behandelingen. Soms kan het behandelde lichaamsgedeelte dof of zwaar voelen. Dat is normaal; u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.